Monday 11 March 2013

Kreativa kvinnor

I fredags på den internationella kvinnodagen körde projektet Kreativa Kvinnor igång med ett välbesökt seminarium i Kimito.

Seminariet var:

Kontaktskapande
Rådgivande
Energiskt
Aktiverande
Tänkvärt
Inspirerande
Vitaliserande
Avslappnat

Kompetenshöjande
Vårsoligt
Informativt
Nyskapande
Nätverkande
Och
Roligt!

Våga drömma! Tro på dig själv och lev ditt eget liv!

No comments:

Post a Comment