Wednesday 20 February 2013

Emotionera!®

Det droppar in anmälningar till Emotionera!® och jag får också frågor om vad det egentligen handlar om. Kort kan jag säga att Emotionera!® bygger på tanken om att det finns samband mellan våra känslor och olika symtom som vi ofta kallar fysiska.

Jag vill ge människor en möjlighet att utforska sina egna kropp-känslo-kopplingar, och gör detta bl.a. genom de verkstäder jag kallar Emotionera!®

Att det är en "verkstad" innebär att man jobbar tillsammans med andra människor, men man behöver ändå inte blotta sig mera än man har lust till. Det finns ändå en väldig styrka och ett starkt stöd i att dela erfarenheter tillsammans i en grupp, och de psykodramatiska metoder vi använder ger möjlighet till detta.

Du sätter ändå alltid själv dina gränser, och kanske är det värsta inte att blotta sig för andra - utan att själv se sin egen sanning i vitögat?

Läs gärna min uppsats "Skäl att stjäla själatid" som finns under rubriken Emotionera!® på sidan Tjänster på min webbplats. Där analyserar jag psykodrama som metod för att avhjälpa psykosomatiska sjukdomar.

Välkommen med på Emotionera!® i Pargas (Terapihörnet) tisdagen den 12.3 kl. 17.30-20.30 eller i Helsingfors (Ockra) tisdagen den 23.4 kl. 17.00-20.00. Förbättra din känslokondition!

No comments:

Post a Comment