Friday 2 May 2014

Hav och barrskog


Jag frågar, vad är lycka, kvällens frid,
en tryckning av en tass och intet mera
att segla ut ur gyttja, säv och vass
och havets stora frihet estimera.
Ack vad är livet, livet är en dröm
En stor och mycket egendomlig ström.
Jag känner ömhet på den vilsna leden
men jag vet inte vad som jag ska göra med den,
och världens mångfald trycker som ett lass.
Jag längtar efter rodrets fasta tryckning i min tass.

                                      Tove Jansson, Sent i november

Läs muminböckerna. Om du inte gjort det förr, gör det. Om du gjort det tidigare, läs dem på nytt. Kanske de kan visa dig nya vägar att gå?

Dagen vaknar, smyger sig på
Visar stigar som jag ska gå
Genom barrskog med ljudlösa steg
Utan fotspår som leder min väg
Till det högsta berget

                                       Ingela ”Pling” Forsman, Ingenmansland

Ha en underbar maj!